top of page

AVÍS LEGAL

PROTECCIÓ DE DADES

Et Voilà Marketing & Research SL amb CIF B55709380, adreça Avinguda Catalunya, 19 de La Ràpita (43540) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a la pàgina web www.agenciaetvoila.com

 

Amb els límits establerts a la llei, Et Voilà Marketing & Research SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

 

Els continguts i informació no vinculen a Et Voilà Marketing & Research SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
 

a pàgina d'Internet d’Et Voilà Marketing & Research SL pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Et Voilà Marketing & Research SL  no pot controlar. Per tant,

 Et Voilà Marketing & Research SL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
 

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Et Voilà Marketing & Research SL o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Et Voilà Marketing & Research SL.
 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Et Voilà Marketing & Research SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiquespel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d’Et Voilà Marketing & Research SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@agenciaetvoila.com o a l’adreça Avinguda Catalunya 19 de La Ràpita (43540), Tarragona, Espanya. 

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Et Voilà Marketing & Research SL
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d’aquests i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat. Obligació legal.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat hi hagi una obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça: Avinguda de Av. Catalunya, 19 de La Ràpita (43540). Indicant el concret dret que exerceix.

Responsable del tractament de les dades: Et Voilà Marketing & Research SL amb NIF B55709380, adreça física a Av. Catalunya, 19 de La Ràpita (43540) i adreça electrònica info@agenciaetvoila.com

Finalitat del tractament de les dades: A Et Voilà Marketing & Research SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l’enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.

Temps de conservació de les dades: Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Legitimació del tractament de les dades: La base legal per al tractament de les seves dades es:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.
• Obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 

Drets de l'usuari al facilitar les dades: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Et Voilà Marketing & Research SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas Et Voilà Marketing & Research SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a info@agenciaetvoila.com o una carta a Av. Catalunya, 19 de La Ràpita (43540). 


Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es 

bottom of page